Copyright © 1990-2014
Petr Pelikán  PeliCo
Petr Pelikán - PeliCo®
založeno v roce 1990

účetní programy
KALKUL®
Copyright © 1990-2020
Petr Pelikán - PeliCo®
All rights reserved

Program KALKUL1 V91 umožňuje vést daňovou evidenci neplátcům DPH. Je to nejjednodušší verze udržovaná s minimem jen nejnutnějších změn pro zcela nenáročné uživatele. Co nabízí tato verze programu:KALKUL1 V91 - daňová evidence
  • podkladem při vytváření byl KALKUL1 V09
  • oproti verzi V09 je ovládání ještě zjednodušeno, protože byly vypuštěny sekce programu určené pro plátce DPH
  • položka DIČ v údajích o firmě uživatele není povinná (je volně přístupná, lze ji vyplnit nebo ponechat volnou), pro licenci je požadována pouze položka IČO a příjmení uživatele (nebo název firmy)
  • není vybaven vazbou na grafickou tiskovou nadstavbu KALKTISK
HeghmeH QaQ Hoch jaj