Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
Petr Pelikán - PeliCo®
založeno v roce 1990 
 
účetní programy 
KALKUL®
Copyright © 1990-2023
Petr Pelikán - PeliCo®
All rights reserved
 
Program KALKUL1 V91 umožňuje vést daňovou evidenci neplátcům DPH. Je to nejjednodušší verze udržovaná s minimem jen nejnutnějších změn pro zcela nenáročné uživatele. Co nabízí tato verze programu:
 
 
 
KALKUL1 V91 - daňová evidence 
  • podkladem při vytváření byl KALKUL1 V09
  • oproti verzi V09 je ovládání ještě zjednodušeno, protože byly vypuštěny sekce programu určené pro plátce DPH
  • položka DIČ v údajích o firmě uživatele není povinná (je volně přístupná, lze ji vyplnit nebo ponechat volnou), pro licenci je požadována pouze položka IČO a příjmení uživatele (nebo název firmy)
  • není vybaven vazbou na grafickou tiskovou nadstavbu KALKTISK 
HeghmeH QaQ Hoch jaj 
An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last. Winston Churchill