Copyright © 1990-2014
Petr Pelikán  PeliCo
Petr Pelikán - PeliCo®
založeno v roce 1990

účetní programy
KALKUL®
Copyright © 1990-2020
Petr Pelikán - PeliCo®
All rights reserved

Ceník
Ceník je tvořen třemi samostatnými dokumenty:

  • Podrobným ceníkem
  • Vysvětlivkami k ceníku
  • Akčními nabídkami


HeghmeH QaQ Hoch jaj