Copyright © 1990-2014
Petr Pelikán  PeliCo
Petr Pelikán - PeliCo®
založeno v roce 1990

účetní programy
KALKUL®
Copyright © 1990-2020
Petr Pelikán - PeliCo®
All rights reserved

Adresy prodejců
Centrální distributor a jeho zástupce mají uzavřenou smlouvu o distribuci přímo s autorem programu. Distributoři provádějí prodej licencí k užití programů KALKUL®. Obchodní partneři mají smlouvy s distributory. Distributoři a obchodní partneři zajišťují servis k programům a veškerou ostatní komunikaci s uživateli. Uživatel nebo zájemce o program se může s objednávkou obrátit na distributora nebo libovolného obchodního partnera, který objednávku zprostředkuje distributorovi.

Informace o distribuční síti podává centrální distributor na telefonním čísle:

722 285 011
530 330 768
HeghmeH QaQ Hoch jaj