Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
KALKUL®
účetní a mzdové programy
 
Copyright © 1990-2023
All rights reserved
 
Rozloučení
S velkou lítostí Vám oznamujeme, že se nám nepodařilo zajistit účetní analýzu nutnou k vývoji programů KALKUL®. Proto je další vývoj zastaven a stávající verze Vxx.52/82 je verzí poslední.
 
Petr Pelikán ukončil ke dni 31.03.2023 podnikatelskou činnost a odešel do starobního důchodu. Petra Pelikánová ukončila ke dni 31.08.2023 podnikatelskou činnost a nastoupila na mateřskou dovolenou.